DL
Kesenian Kentrung

Kesenian kentrung asale saka laladan pesisir lor Pulo Jawa. Kesenian iki sumebar ing akeh panggonan, kayata Semarang, Demak, Pati, Jepara, Blora, nganti tekan ing sebageyan Jawa Timur, kayata Tuban, Lamongan, Jombang, Kediri, Ponorogo, Blitar, lan Tulung¬agung.


advertisement

KABAR ANYAR

Pangudarasa

Seni Lan Budaya

Seni Lan Budaya

Aksara Lan Sastra

Seni Lan Budaya

Sendhang Ngembel

kontributor

Jagading Lelembut

Genti Diwedeni

kontributor

Seni Lan Budaya

Geguritan

Geguritan

Pepundhen

pimred

Geguritan

Nunggu

pimred

JAGADING LELEMBUT

Genti Diwedeni

kontributor

Crita iki diwiwiti nalika taun 1981, wektu kahanan desa isih sepi tur peteng banget, amarga jaman ndhisik durung kambon listrik. Ing kebonan plataran akeh wit-witan gedhe lan yen wayah wengi katempuh angin nuwuhake swara aneh.

Epek-epek Megar Mingkup

redaktur

Aku wis tau duwe pikiran me­ nawa lelembut utawa me­ medi kuwi manggon ana wit­witan kang gedhe, omah­omah lawas, kali­kali kang rungkut kiwa tengene, lan sapanunggalane. Apa sing takkira mau jebul kleru, durung suwe aku dicritani sedulurku me­ nawa omahe ana memedine, kamangka omahe sedulurku kuwi ana komplek perumahan kang endah, bangunane modhern ana ing Jakarta.

Makin Menghantui, 'Jagad Lelembut' Jadi Buku ke-2 Kisah Tanah Jawa

admin

Tanah Jawa menyimpan banyak kisah misteri yang takkan habis diceritakan dalam semalam. Sosok misterius, ritual mistis, hingga tempat angker selalu membuat kita penasaran.

Tuyul itu Ada atau Tidak Sih? Tergantung Kacamata yang Dipakai untuk Melihatnya

admin

Ada makhluk halus tak tampak mata dan bisa membikin orang menjadi kaya. Siapa pula dia kalau bukan tuyul. Tuyul atau setan gundul memang sejenis setan paling masyhur dan akrab dengah masyarakat Jawa.


Press enter to search

Contoh Pencarian: epek epek megar mingkup

Hasil pencarian